Biblia katolickich konserwatystów

Napisana w latach 70-tych XX wieku książka Oliveiry stanowi niejako podręcznik katolickiego konserwatyzmu, opisuje wielki proces „rewolucji”, pod którym to terminem rozumiemy nieustanne dążenie do zniszczenia naszej cywilizacji. Autor, źródeł upadku doszukuje się w pewnych zmianach mentalności końca średniowiecza, nakreślając obraz marszu destrukcyjnej siły wywracającej świat chrześcijańskich wartości do góry nogami. Jeśli Rewolucja jest nieporządkiem, Kontrrewolucja jest przywracaniem porządku – konstatuje brazylijski myśliciel i działacz katolicki. Formułuje jednocześnie program pozytywny dla "kontrrewolucjonistów", czyli wskazuje drogi walki ze złem w otaczającym nas świecie.

09.12.2010 22:06

Książka, która tłumaczy przeszłość i przewiduje przyszłość

Wydawałoby się, że ujęcie szerokiej myśli historiozoficznej, która tłumaczyna zaledwie dwustu stronach niewielkiego formatu ogólnoświatowe tendencje polityczne ostatnich pięciuset lat, jest niemożliwe. Autor jednak swoje lapidarne określenia potrafi wypełnić treścią, a jego tezy nie wydają się być uproszczeniem czy uogólnieniem. Potężnym atutem książki są okoliczności jej powstania oraz dodane później uzupełnienia. Oliveira już w latach 70-tych przewidywał kryzys w Kościele Katolickim i zakładał, że będzie on poddawany wielkim naciskom wobec starcia Rewolucji i Kontrrewolucji. W książce wydanej przez "Arcana" możemy przeczytać komentarz napisany przez Autora w 1992 roku. Prognozy Brazylijczyka okazały się słuszne, ale gdy spojrzeć na kolejne wydarzenia z historii Kościoła, dojdziemy do wniosku, że proces, który skrupulatnie opisał Autor, znajduje swoją kontynuację.

Rewolucja wobec Boga

Oliveira, będąc założycielem wielu świeckich kontrrewolucyjnych organizacji, czuł potrzebę sporządzenia dla ich działaczy pewnego rodzaju podręcznika, instrukcji działania sił dobra i zła. Jego słowa w pewien sposób dopełniają myśli Józefa de Maistre, są też uzupełnieniem filozofii konserwatywnej, istotnym wkładem w jej intelektualny rozwój. Według Autora upadek cywilizacji łacińskiej jest spowodowany podkopywaniem autorytetu Chrystusa, Prawdy i Kościoła Katolickiego, dość przytoczyć słowa Ojca Świętego Piusa XII, wspomniane w książce:

Jest to "wróg", który coraz bardziej się ujawnia nie mając jakichkolwiek skrupułów: Chrystus tak, Kościół nie; następnie Bóg tak; Chrystus nie; a w końcu bezbożny okrzyk: Bóg umarł, a nawet Bóg nigdy nie istniał! A oto teraz próba budowania struktury świata na fundamentach (...) gospodarka bez Boga, prawo bez Boga, polityka bez Boga.

Jedno zdanie wystarcza, by określić cały złożony system laicyzacji i ateizacji ludzkości, by wskazać kierunek jego rozwoju, przyczyny i cel.

Podobne zależności widać też na płaszczyźnie swieckiej: (...)każdy etap Rewolucji, w porównaniu z etapem poprzednim, nie jest niczym innym, jak jego wydoskonaleniem. Naturalistyczny humanizm i protestantyzm wydoskonaliły się w Rewolucji Francuskiej, która z kolei wydoskonaliła się w wielkim procesie bolszewizacji współczesnego świata.

Poradnik kontrrewolucjonisty

 Zgodnie z duchem Ewangelii, każdy z nas ma obowiązek głoszenia Słowa Bożego. W czasach rozszalałego liberalizmu coraz trudniej jest odnaleźć właściwą drogę, choć przecież walka z rewolucją stawia przed nami nowe zadania. I spośród wskazówek Oliveiry próżno szukać takich, które będą mówiły o zbawianiu świata, zmienianiu ustrojów, przywracaniu monarchii. W książce, a szczególnie w części poświęconej kontrrewolucji, możemy przeczytać dziesiątki rad i sugestii, w jaki sposób budować tradycjonalistyczne i konserwatywne wspólnoty, jak je wspierać i rozwijać. Niezwykle ważne jest zdefiniowanie postaw ludzkich – od rewolucjonisty szybkiego marszu, przez rewolucjonistę wolnego marszu, półkontrewolucjonistę (który także staje się sojusznikiem nieporządku), aż po pełnego kontrrewolucjonistę. Spojrzenia Autora, pokrywające się ze społeczną nauką Kościoła Katolickiego (który jednak krytykuje Vaticanum II), pomaga odnaleźć w każdym człowieku potencjał do budowania świata prawdziwie chrześcijańskiego. Jest też pokrzepieniem dla ludzi ogarniętych bezradnością w obliczu wszechogarniającego tryumfu lewicowości. Miły akcent mogą także znaleźć polscy czytelnicy, do których Autor zwraca się bezpośrednio.

Wytłumaczyć sobie świat

Książka, mimo swej niewielkiej objętości, podzielona jest na trzy części i dziesiątki krótkich rozdziałów, co pomaga usystematyzować tezy głoszone przez Autora i ułatwia... naukę! W świecie konserwatywnych wartości i tradycjonalistycznego postrzegania świata Oliveira dostrzega też apologetów i inspiratorów kolejnych rewolucji – Lutra, Woltera, Marksa, Lenina, zwolenników demokratyzacji Kościoła etc. Choć wielu katolików intuicyjnie czuje, że ideologiom tym należy się przeciwstawiać, to jednak brazylijski profesor potrafi wytłumaczyć, gdzie dokładnie na mapie zmagań dobra ze złem należałoby ich umiejscowić. Jest też pewnym znakiem czasu, że zdecydowana i silna inicjatywa tworzenia autonomicznych organizacji (o zabarwieniu antykomunistycznym i antyateistycznym) wyszła ze środowiska brazylijskich katolików, jakby na znak, że naszej ześwieczczonej Europie potrzebny jest nowy duch, od młodszych narodów katolickich. Czy więc Europa zostanie zrechrystianizowana?

 

Jakub Maciejewski

 

 

Plinio Corrêa de Oliveira, Rewolucja i Kontrrewolucja, Wydawnictwo ArcanaKraków 2006, ss. 208.


Ostatnie wiadomości z tego działu

Konserwatywne książki: Przebudzenie Polaków

Recenzje „Pism” Konińskiego i „Cienia Lucyfera” w miesięcznikach historycznych

Jak dorastało niechciane dziecko III RP?

Jak być dumnym z polskości

Komentarze (2)
Twój nick:
Kod z obrazka:


redakcja
23.12.2010 4:46

Od Nowego Roku będzie link do sklepu. Dziękujemy za słuszną uwagę!

Xpost
23.12.2010 2:58

nieśmiała sugestia: dlaczego nie moge jednym klikiem kupić tej pozycji? tutaj aż prosi się o link do sklepu!


Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wszystkie opinie są własnością piszących. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy wulgarnych lub nawołujących do nienawiści.

Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.